Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Pro dobré fungování našich webových stránek musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je FAVOUR store s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89279, IČ: 043 05 604, DIČ: CZ04305604, www.favourstore.cz, e-mail: info@favourstore.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Favour store s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s Obchodními podmínkami. Při práci s Vašimi osobními údaji je vždy dodržována zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

  1. Vyřízení dotazů, které pošlete v rámci kontaktního formuláře.
  2. Zasílání propagačních a informačních materiálů.
  3. Zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých stránkách cookie soubory. V souladu s ust. Zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích máte možnost se rozhodnout, zda povolíte cookie soubory na svém zařízení či nikoli.

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaši e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění a odeslání registračního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
Přístup, resp. zajištění Vašich údajů je pravidelně prověřováno.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

V případě, že chcete Vaše data upravit, nebo registraci zcela zrušit, stačí nás kontaktovat.
Dále máte právo na kopii Vašich osobních údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost, právo na námitku. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas odvolat.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, přístupu neoprávněných osob, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému neoprávněnému zpracování.
U našich zprostředkovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 1. 6. 2021

Prohlášení o používání cookiesVšeobecné obchodní podmínky FAVOUR store s.r.o.

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.

Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží

Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.

Každá taková objednávka musí obsahovat:

  • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt),
  • způsob platby za výrobky,
  • objednávané výrobky určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi výrobku (barva, velikost...).

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.

Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.

Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem.

Obchodník

Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

  • se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný,
  • zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
  • v případě nevyzvednutí zásilky se považuje objednávka za stornovanou ze strany zákazníka.

O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

Platba za objednané zboží

Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, dopravné (poštovné) a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží.

Doručení výrobků

Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrních služeb (dále jen doručovatel) nebo si ho zákazník převezme osobně v provozovně obchodníka.

Částka za doručení zboží prostřednictvím doručovatele bude dále specifikována po přijetí objednávky spolu s daným termínem.

Zpravidla u zboží skladem jsme schopni vše doručit do týdne.

V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.