Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Pro dobré fungování našich webových stránek musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je FAVOUR store s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89279, IČ: 043 05 604, DIČ: CZ04305604, www.favourstore.cz, e-mail: info@favourstore.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Favour store s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s Obchodními podmínkami. Při práci s Vašimi osobními údaji je vždy dodržována zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

  1. Vyřízení dotazů, které pošlete v rámci kontaktního formuláře.
  2. Zasílání propagačních a informačních materiálů.
  3. Zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých stránkách cookie soubory. V souladu s ust. Zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích máte možnost se rozhodnout, zda povolíte cookie soubory na svém zařízení či nikoli.

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaši e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění a odeslání registračního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
Přístup, resp. zajištění Vašich údajů je pravidelně prověřováno.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

V případě, že chcete Vaše data upravit, nebo registraci zcela zrušit, stačí nás kontaktovat.
Dále máte právo na kopii Vašich osobních údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost, právo na námitku. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas odvolat.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, přístupu neoprávněných osob, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému neoprávněnému zpracování.
U našich zprostředkovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 1. 6. 2021

Prohlášení o používání cookies