Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Pro dobré fungování našich webových stránek musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je Favour store s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89279, IČ: 043 05 604, DIČ: CZ04305604, www.favourstore.cz, e-mail: info@favourstore.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Favour store s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s Obchodními podmínkami. Při práci s Vašimi osobními údaji je vždy dodržována zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

  1. Vyřízení dotazů, které pošlete v rámci kontaktního formuláře.
  2. Zasílání propagačních a informačních materiálů.
  3. Zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých stránkách cookie soubory. V souladu s ust. Zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích máte možnost se rozhodnout, zda povolíte cookie soubory na svém zařízení či nikoli.

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaši e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění a odeslání registračního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
Přístup, resp. zajištění Vašich údajů je pravidelně prověřováno.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

V případě, že chcete Vaše data upravit, nebo registraci zcela zrušit, stačí nás kontaktovat.
Dále máte právo na kopii Vašich osobních údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost, právo na námitku. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas odvolat.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, přístupu neoprávněných osob, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému neoprávněnému zpracování.
U našich zprostředkovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 1. 6. 2021

Prohlášení o používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané na vašem počítači přes prohlížeč. Když se na webovou stránku vrátíte, prohlížeč dotyčnou cookie pošle zpátky do serveru, aby získal dříve uložené informace. Ty jsou anonymní a nezahrnují žádné citlivé nebo osobní údaje, podle nichž by vás bylo možné identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Cookies používá většina webových stránek.

Proč používáme cookies

Cookies využívané webovým rozhraním se řadí buď mezi cookies první, nebo třetí strany:

Cookies první strany – jedná se o cookies přiřazené k doméně naší stránky. Jsou to nezbytné, výkonové cookies. Mohou být dočasné i permanentní.
Cookies třetí strany – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně než doméně naší strany, i pokud se nacházíte na naší webové stránce. Umožňují nám analyzovat náš web a prohlížet inzerci. Jedná se o funkční a cílené reklamní cookies.

V závislosti na životnosti lze cookies rozdělit na:

Krátkodobé (session cookies) jsou z vašeho počítače odstraněny, jakmile zavřete prohlížeč.
Dlouhodobé (persistent cookies) – po zavření prohlížeče v počítači zůstanou. Jsou odstraněny až po velmi dlouhé době (záleží na nastavení prohlížeče a souborů cookie). Můžete je však smazat také manuálně.

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické – krátkodobé cookies první strany, zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, používání služeb atp.
Google Analytics – dlouhodobé cookies první strany, používají se ke generování anonymních statistik o využívání webu.
HotJar – dlouhodobé cookies třetí strany, používají se ke generování anonymních statistik o využívání webu.

Jak můžu používání cookies upravit

Odstranění

Můžete vymazat cookies z vašeho prohlížeče. Obvykle se nacházejí v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují ukládání cookies na vašem počítači. Pokud soubory cookie zablokujete, omezíte tím funkčnost stránky. Informace o tom, jak je ukládání cookies ve vašem prohlížeči nastavené, najdete na webových stránkách poskytovatele daného prohlížeče:

Pro více informací o cookies a jejich používání navštivte AboutCookies.org.

Jak vypnout sledování Google Analytics

Pokud nechcete nástroji Google Analytics poskytovat anonymní údaje o používání webu, můžete si stáhnout plugin poskytovaný společností Google. Jakmile jej ve vašem prohlížeči nainstalujete a aktivujete, nebudou odesílána už žádná data.